هاست لینوکس (اصلی)
 • Product 1

  مبتدی

  • 500 مگابایت حجم
  • نا محدود پهنای باند ماهیانه
  • تعداد اکانت ftp
  • تعداد ایمیل
  • تعداد دیتابیس
  • تعداد زیر دامنه (Subdomains)
  • نامحدود تعداد park domain
  • نا محدود تعداد addon domain
  • 1ماهه = 4 هزار تومان
   3ماهه = 14هزار تومان
   6ماهه = 29هزار تومان
   12ماهه = 39هزار تومان
  فقط
  4,000/mo
  1,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 2

  حرفه ای

  • 1500 مگابایت حجم
  • نامحدود پهنای باند ماهیانه
  • تعداد اکانت ftp
  • تعداد ایمیل
  • تعداد دیتابیس
  • تعداد زیر دامنه (Subdomains)
  • نا محدود تعداد park domain
  • نامحدود تعداد addon domain
  • 1ماهه = 9هزار تومان
   3ماهه= 19هزار تومان
   6ماهه = 34هزار تومان
   12ماهه = 44هزار تومان
  فقط
  9,000/mo
  1,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 3

  فوق حرفه ای

  • 2000 مگابایت حجم
  • نا محدود پهنای باند ماهیانه
  • تعداد اکانت ftp
  • تعداد ایمیل
  • تعداد دیتابیس
  • تعداد زیر دامنه (Subdomains)
  • نامحدود تعداد park domain
  • نامحدود تعداد addon domain
  • 1ماهه = 14هزار تومان
   3ماهه =24 هزار تومان
   6ماهه = 44هزار تومان
   12ماهه = 59هزار تومان
  فقط
  14,000/mo
  1,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
 • Product 4

  ربات تلگرام

  • 100 مگابایت حجم
  • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • تعداد اکانت ftp
  • تعداد ایمیل
  • تعداد دیتابیس
  • تعداد زیر دامنه (Subdomains)
  • - تعداد park domain
  • - تعداد addon domain
  • پلن مخصوص ربات تلگرام
   این پلن به همراه SSL رایگان میباشد.
   1ماهه = 3هزار تومان
   3ماهه = 8هزار تومان
   12ماهه = 18هزار تومان
   12ماهه = 28هزار تومان
   این پلن به همراه SSL رایگان میباشد.
  فقط
  3,000/mo
  2,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید